Video-installatie gereed

De afgelopen week is de nieuwe video-installatie beschikbaar gekomen. Komende zondag zal deze voor het eerst in een dienst worden gebruikt. De meeste kerkgangers zullen er niet meer van zien dan een extra tafel met twee monitoren. Maar met de camera’s kunnen we de kerkdienst nu beter in beeld brengen. Voor de mensen thuis zal dit veel meer afwisseling betekenen in het beeld dat ze zien.

De installatie is voor een groot gedeelte gesubsidieerd door de provincie Gelderland. Voor het restant zijn op dit moment al een aantal giften binnengekomen. Wilt u er ook aan bijdragen, dan kunt u uw gift overboeken op bankrekening NL94 RABO 0364 4027 25 t.n.v. Hervormde Gemeente Vaassen.