06 College van Kerkrentmeesters

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAan het College van Kerkrentmeesters is de verzorging van de stoffelijke, financiƫle belangen der gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard zijn, opgedragen.

Tevens valt onder de verantwoording van het college het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen, te weten: de kerk, het kerkelijk centrum ‘De Rank’, de beide pastorieĆ«n en het Snuffelhuis.
Het College van Kerkrentmeesters is ook verantwoordelijk voor het personeel dat in dienst is van de Hervormde Gemeente, of aan de gemeente verbonden is.

De belangrijkste bron van inkomsten is de vrijwillige bijdrage van de gemeenteleden die in de maand januari door middel van de actie ‘Kerkbalans’ gevraagd wordt. We verzoeken alle meerderjarige leden kenbaar te maken hoeveel zij financieel willen bijdragen in dat jaar. Er wordt gemakshalve een indicatie gegeven van de hoogte van de bijdrage. Men kan de toegezegde bijdrage in de loop van dat jaar ineens of in termijnen voldoen.

Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor een aantal zaken:

Extra informatie: