Wijkindeling

De Hervormde Gemeente te Vaassen is pastoraal ingedeeld in 2 wijken:

Wijk oost:
Gemeenteleden die wonen aan de Apeldoornseweg, Dorpsstraat, Emsterweg en in het gebied ten oosten van genoemde straten.
Wijk oost is verdeeld in 5 secties; elke sectie is onderverdeeld in een aantal subsecties.
Woon- en zorgcentrum ‘De Speulbrink’ hoort bij wijk oost en vormt een aparte sectie.

Sectie A – Oosterhof
Sectie B – Buitengebied noordoost en ten oosten van het kanaal
Sectie C – Heggerenk
Sectie D – Buitengebied zuidoost en centrum oost
Sectie E – Speulbrink

Wijk west:
Gemeenteleden die ten westen van genoemde straten wonen.
Wijk west is verdeeld in 4 secties; elke sectie is onderverdeeld in een aantal subsecties.

Sectie F – Buitengebied noordwest en Berkenoord
Sectie G – Centrum west en Vogelbuurt
Sectie H – Bekende Vaassenarenbuurt en Transvaalbuurt
Sectie K – Berkenoord II en noordwest

Elders wonende gemeenteleden
Gemeenteleden die elders wonen maar middels de regeling “perforatie gemeentegrenzen” bij de Hervormde Gemeente Vaassen zijn ingeschreven, sluiten zich in principe aan bij de wijk waar zij geografisch het meest mee verbonden zijn.