05 Diaconie

Het college van diakenen wordt gevormd door de diakenen:

Voorzitter:
De heer R. van Luttikhuizen, tel. 572532, e-mail r.v.luttikhuizen@planet.nl.

Secretaris:
Mevrouw H.H. van der Beek-Kollenstaart, tel. 572107, e-mail hh_vanderbeek@hotmail.com.

Leden:
Mevrouw B. ten Arve-de Boer, Emsterweg 16, tel. 572928.
Mevrouw G.R. Brouwer-van Eek, Apeldoornseweg 20, tel. 571474.
Mevrouw A. van Lohuizen-Kuijt, van Riebeeckstraat 8, tel. 574841.
Mevrouw F.A.W. Snijder-Steunenberg, Spechtstraat 52, tel. 573469.
Jeugddiaken: vacature

Het college vergadert elke laatste dinsdag van de maand. In 1984 heeft het college een beleidsplan uitgegeven, dat de bijbelse achtergrond, het taakgebied en een werkplan bevat. Daarin wordt een opsomming gegeven van alle diaconale activiteiten.

Een aantal activiteiten wordt hieronder genoemd. Voor zover van toepassing worden ook de contactadressen genoemd. Van de genoemde diakenen staan hierboven adressen en telefoonnummers.
Staat het onderwerp of de contactpersoon niet vermeld, neemt u dan contact op met één van de diakenen. Hij of zij zal zorgen dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt.