10 Preekvoorziening

Er zijn diensten waarin één van onze eigen predikanten niet voorgaat/kan voorgaan. Denk aan vakantietijden, vrije zondagen, ziekte eigen voorgangers, e.d.

Mw. Patricia van Laar, telefoon 573166, zorgt er dan voor, dat er contacten met gastpredikanten worden gelegd.