13 Liturgisch bloemstuk

Op 6 zondagen (waaronder enkele Christelijke feestdagen) in het kerkelijk jaar staat, sinds 2001, een liturgisch bloemstuk op het liturgisch centrum. De werkgroep zorgt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de 4 adventszondagen ook voor een passend bloemstuk.

Door de keuze van bepaalde kleuren, bloemen en materialen wordt er symbolisch vorm gegeven aan een Bijbelgedeelte, een lied of een speciale gebeurtenis in het kerkelijk jaar. In de zondagsbrief van die zondag worden de kerkgangers geïnformeerd over de betekenis van dit bloemstuk.

Contactpersoon:
Mevrouw M. van der Leij-Borst, Berkenoord 17, telefoon 572751.