15 Cantorij

De cantorij verleent regelmatig haar medewerking aan diensten. Zij bestaat uit gemeenteleden die de gemeente willen helpen nieuwe liederen aan te leren.

Contactpersoon:
De heer P.R. Witteveen, Vaassenseweg 5, Emst, telefoon 692178.