07 Federatie

De Federatie met de Gereformeerde kerk in Vaassen bestaat sinds 18 mei 2009.
De federatie vergadert vijfmaal per jaar, waarbij het moderamen elk jaar wisselt van samenstelling: in de even jaren een voorzitter van de Hervormde gemeente en de scriba en de dominee van de Gereformeerde kerk en in de oneven jaren een voorzitter van de Gereformeerde kerk en de scriba en dominee van de Hervormde gemeente. De volledige samenstelling van de federatieraad is de combinatie van de Kleine Kerkenraden van zowel de Hervormde gemeente als de Gereformeerde kerk.

De volgende onderwerpen vallen onder de bevoegdheden van de Federatieraad:

Alle andere bevoegdheden die niet in de bovenstaande punten zijn genoemd, blijven behouden voor de eigen kerkenraden.
De diaconieën werken beide nauw samen, maar zijn wel geheel zelfstandig.
Er bestaat sinds een aantal jaren één website, www.pkn-vaassen.nl waar beide kerken aan gekoppeld zijn.