0905 Dagelijks bestuur jeugdraad

Voorzitter:
Severien van der Wal
De Veldkamp 13
Telefoon: 06-41888722
e-mail severienvdw@hotmail.com

Secretaris:
Annemieke Ligt
Broeklanderweg 37 Beemte
Telefoon 06-41235795
e-mail annemiekeligt@gmail.com

Penningmeester:
Willem Brummelkamp
e-mail brummelkamp_willem@hotmail.com

Jeugdouderlingen:
Hervormde gemeente:
Annemarieke Witteveen
Vaassenseweg 5 Emst
Telefoon: 0578-692178
e-mail awp.emst@gmail.com

Voor algemene jeugdwerkzaken kan er contact opgenomen worden met de jeugdraad via e-mail annemiekeligt@gmail.com

Voor specifieke vragen over bijvoorbeeld de kinderoppas, kinderdienst of jeugdkerk kunt u terecht bij de contactpersonen die, elders in dit jaarboekje, bij die onderwerpen vermeld zijn.