04 Werkgroep Evenementen Dorpskerk

In 2013 heeft ons kerkgebouw een grondige verbouwing ondergaan en een open en transparant karakter gekregen. Door de nieuwe inrichting kan de kerk, behalve voor de erediensten, nu ook multifunctioneel gebruikt worden. Te denken valt aan concerten, lezingen, tentoonstellingen, etc. De kerk aan de Markt is daarmee van alle markten thuis.
Om een en ander te stroomlijnen is de evenementencommissie in het leven geroepen. Zij regelt alles wat bij de verhuur van de kerk van belang is en te doen staat. Ook toetst de commissie of de te houden evenementen passen bij het karakter van het kerkgebouw als huis van de gemeente.

Contactpersoon:
Fred van den Berg
Smutsstraat 17
Telefoon: 0578-570522 of (06) 27013355
e-mail fvandenberg.koster@gmail.com