07 Werkgroep partnergemeenten

Gussew

Sinds 1999 heeft onze gemeente contact met de Evangelisch Lutherse Gemeente van de Salzburger Kirche in de Russische Stad Gussew. Dit ligt in de Russische enclave Kaliningrad tussen Polen en Litouwen. Tot 1945 heette dit Oost-Pruisen.
Deze gemeente is in de 17e eeuw ontstaan door Lutherse ballingen uit de streek rond Salzburg (Oostenrijk). Ze hoort nu bij de Evangelisch Lutherse Kerk in Europees Rusland.
De voertaal is Russisch, maar sommige gemeenteleden spreken nog Duits.
Sinds 1999 hebben leden van de toenmalige werkgroep Gussew namens onze gemeente de partnergemeente bezocht. Het kerkkoor van de Salzburger Kirche heeft enkele keren onze gemeente bezocht. Ze hebben in onze kerk en in de omgeving enkele concerten gegeven. De koorleden slapen bij gemeenteleden thuis. Ook predikanten uit Gussew zijn bij onze gemeente op bezoek geweest. En een van onze predikanten is recentelijk nog in Gussew geweest.
Als Hervormde Gemeente Vaassen ondersteunen wij jaarlijks het Carl-Blum Haus, een verzorgingstehuis dichtbij Gussew, met een gift. Incidenteel wordt dit aangevuld met giften voor speciale projecten.
Sinds 2016 kennen we vanuit onze gemeente de “Bemoedigingsreizen”. Onze dominee en twee leden vanuit onze gemeente brengen voedselpakketten bij gemeenteleden van de Salzburger Kirche die dit heel erg nodig hebben in en rond Gussew. De personen worden in nauw overleg met de dominee in Gussew uitgezocht.

 

Borghorst

Deze contacten met Gussew zijn in de loop der jaren opgebouwd in nauwe samenwerking met de Evangelisch Lutherse Gemeente in Borghorst (Duisland), net over de grens bij Enschede. Daarbij hebben onze beide gemeenten in de loop der tijd een hechte band opgebouwd.
Naast een jaarlijkse kanselruil tussen onze beide gemeenten vinden regelmatig uitwisselingen plaats met koren, jeugdgroepen, bloemschikgroepen en gemeenteleden.

 

Contactpersoon:
Hans Achterbergh
Manegeweg 11
8171 ND Vaassen
Telefoon: 0578-572611
e-mail j.achterbergh9@kpnmail.nl