08 Commissie Kerk en Israël

In Vaassen gebeurt veel op het terrein van de verhouding Kerk en Israël. Zowel in de erediensten wordt daar aandacht aan gegeven, alsook worden er door anderen die met ons verbonden zijn lezingen en studies georganiseerd waarin de verhouding Kerk en Israël centraal staat.

Ook wordt er regelmatig aandacht geschonken aan de feesttijden van het Joodse volk, zodat, ofschoon op dit moment de commissie geen leden heeft, er toch veel op dit terrein gebeurd en de onopgeefbare verbondenheid goed gestalte krijgt.

In de nabije toekomst zou het goed zijn om een nieuwe commissie Kerk en Israël in het leven te roepen die het vele wat er de laatste jaren gebeurd is, breder gaat dragen en ook meer structuur kan geven.