Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
05-01-2018

19:30 - 21:45

Peter Witteveen 50 jaar organist

De kerkenraad van de Hervormde gemeente te Vaassen nodigt belangstellenden van harte uit om dit feest mee te vieren. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De dankstond begint om 19.30 uur en het concert begint aansluitend om circa 20.15 uur. Na afloop is er gelegenheid om de jubilaris en zijn vrouw te feliciteren, terwijl er een hapje en een drankje zal worden geserveerd.

In Kerkklank van december staat een korte weergave van Peters activiteiten in deze 50 jaren. De langere versie kunt u via bijgaande link bekijken.

05-01-2018

19:30 - 20:15

Vesperdienst

Voordat Peter Witteveen vandaag een orgelconcert verzorgt is er een Vesperdienst.
Deze vesperdienst zal door ds. Barend Weegink uit Katwijk worden geleid.

05-01-2018

20:15 - 21:00

Orgelconcert

Ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als organist verzorgt Peter Witteveen vanavond een orgelconcert in de Dorpskerk.
Dit concert is gratis toegankelijk.

Aansluitend is er gelegenheid om de jubilaris en zijn vrouw te feliciteren.