Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
01-02-2018

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt het thema van de dienst van komende zondag met gemeenteleden.

Iedereen is van harte welkom om aan deze bespreking mee te doen. U wordt verwacht in de Consistoriekamer van de Dorpskerk bij de toren.

01-02-2018

16:00 - 17:00

Dienst in De Speulbrink

Op 1 februari is er om 16.00 uur weer een kerkdienst in de Huiskamer van De Speulbrink met als voorganger Ds. J. Smit.

Na de dienst drinken we gezellig een kopje koffie. Naast de bewoners van De Speulbrink en de bewoners van de zorgappartementen, zijn familie en vrienden ook van harte welkom.

01-02-2018

19:00 - 21:00

Inleveren Kerkbalans

De medewerkers die de enveloppen met de reacties van gemeenteleden voor Kerkbalans hebben opgehaald kunnen de enveloppen vanavond inleveren tussen 19.00 en 21.00 uur in kerkelijk centrum De Rank.