Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
18-10-2018

11:00 - 12:00

Preekvoorbereiding

Ds. Lavooij bespreekt het thema van zijn preek voor komende zondag met gemeenteleden.

U bent van harte welkom om aan te schuiven bij deze bespreking. Deze wordt gehouden in de Consistoriekamer van de kerk.

18-10-2018

15:30 - 16:30

Kerkdienst in de Speulbrink

Donderdag 18 oktober a.s. is er om 15.30 uur een kerkdienst in de Huiskamer van de Speulbrink met als voorganger ds. van Staalduine (Nijbroek). Na de dienst drinken we een kopje koffie.
Naast de bewoners van de Speulbrink en de bewoners van de zorgappartementen, zijn familie en vrienden ook van harte welkom.