Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
01-11-2018

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Vanmorgen bespreekt ds. Lavooij het Bijbelgedeelte, dat hij als basis voor zijn preek voor komende zondag gebruikt, met gemeenteleden.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. U wordt verwacht in de Consistoriekamer van de Dorpskerk (bij de toren).

01-11-2018

15:30 - 16:30

Kerkdienst in de Speulbrink

Donderdag 1 november a.s. wordt om 15.30 uur een kerkdienst in de Huiskamer van De Speulbrink gehouden. Ds. Lavooij gaat daarin voor.
Na de dienst drinken we een kopje koffie.
Naast de bewoners van De Speulbrink en de bewoners van de zorgappartementen, zijn familie en vrienden ook van harte welkom.