Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
06-11-2018

19:30 - 21:30

Bijbelkring

Ds. B. van ’t Veld komt vanavond met de Bijbelkring bijeen in ‘De Rank’.

U bent van harte welkom om mee te doen!

06-11-2018

19:30 - 22:00

College van Kerkrentmeesters

Vanavond komt het college van Kerkrentmeesters bijeen voor een extra ingelaste vergadering.