Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
08-11-2018

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Vanmorgen bespreekt ds. Lavooij het thema van de dienst van komende zondag met gemeenteleden.
U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten. De groep komt in de Consistoriekamer bij elkaar.

08-11-2018

14:00 - 16:00

Ouderenmiddag

Vanmiddag wordt de Ouderenmiddag in de Rank gehouden.

08-11-2018

14:30 - 15:30

Uitvaartsdienst Willem Veldhuis

Op 4 november overleed Willem Veldhuis, hij werd 86 jaar oud.
Gelegenheid tot condoleren is er op woensdagavond 7 november van 19.00 tot 20.30 uur aan de Wildweg 4.
De uitvaartdienst wordt vervolgens op donderdag om 14.30 uur gehouden, waarna de begrafenis op de Wanenk zal plaatsvinden.

Meer informatie