Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
06-12-2018

09:00 - 10:00

Preekvoorbereiding

Ds. Lavooij bespreekt het thema van de preek van komende week met gemeenteleden.

U bent van harte welkom om mee te doen. U wordt verwacht in de Kerkenraadskamer van de Dorpskerk.

06-12-2018

13:30 - 15:00

Dienst in de Speulbrink

Op donderdag 6 december is er om 15.30 uur een kerkdienst in de Huiskamer van De Speulbrink, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt.
Ds. C.E. Lavooij gaat voor in deze dienst. Na de dienst drinken we gezellig een kopje koffie.

Naast de bewoners van De Speulbrink en de bewoners van de zorgappartementen zijn familie en vrienden ook van harte welkom.