Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
20-12-2018

09:00 - 10:00

Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt het thema van de dienst van komende zondag met gemeenteleden.

U kunt daarbij aanwezig zijn. U bent van harte welkom in de kerkenraadsvergadering in de Dorpskerk.

20-12-2018

12:30

Ouderenmiddag PCOB

De ouderenmiddag van de Protestants-Christelijke OuderenBond staat vandaag in het teken van Kerst.