Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
30-01-2019

19:00 - 21:00

Innemen Kerkbalans

Vorige week hebben medewerkers van de Hervormde Gemeente de enveloppen van Kerkbalans weggebracht en deze week halen ze de reactie weer op. De resultaten worden ingeleverd in de Rank.

30-01-2019

19:30

College van Diakenen