Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
18-04-2019

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt het thema van komende zondag met gemeenteleden.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen in de Kerkenraadskamer van de Dorpskerk.

18-04-2019

19:30

Paascyclus Witte donderdag

ds. B. Heslinga

Paascyclus