Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
06-06-2019

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Op donderdag 6 juni bespreekt ds. Lavooij het thema voor de preek van komende zondag met gemeenteleden.
U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten. We komen samen in de kerkenraadskamer van de Dorpskerk.

06-06-2019

15:30 - 16:30

Kerkdienst in de Speulbrink

Donderdag 6 juni is er om 15.30 uur weer een kerkdienst in de Huiskamer van De Speulbrink met als voorganger Mevrouw A. Bulte.

Na de dienst drinken we gezellig een kopje koffie. Naast de bewoners van De Speulbrink en de bewoners van de zorgappartementen, zijn familie en vrienden ook van harte welkom.