Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
07-11-2019

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt het thema van de preek van komende zondag met gemeenteleden.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. De groep komt bij elkaar in de kerkenraadskamer van de Dorpskerk.

07-11-2019

15:30 - 16:30

Kerkdienst in de Speulbrink

Donderdag 7 november is er om 15.30 uur een kerkdienst in de huiskamer van De Speulbrink met als voorganger Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer. Na de dienst drinken we samen een kopje koffie/thee.
Naast de bewoners van De Speulbrink en de zorgappartementen, zijn ook familie en vrienden van harte welkom.