Activiteiten

Datum

Tijd

Activiteit
14-01-2020

12:00 - 15:00

Uitvaartdienst Lucas Vosselman

Op woensdag 8 januari overleed Lucas Vosselman. Hij woonde op de Geerstraat 12b en bereikte de leeftijd van 85 jaar.

Op dinsdag 14 januari doen wij hem uitgeleide.
Om 12.00 uur is er in de Dorpskerk gelegenheid tot condoleren
De dankdienst voor zijn leven begint om 13.00 uur.
Na de dienst zal zijn lichaam worden begraven op de ‘Wanenk”.

14-01-2020

19:30 - 21:30

Bijbelkring

Op dinsdagavond komt de Bijbelkring onder leiding van ds. B. van ’t Veld bij elkaar. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen en wordt om 19.30 uur verwacht in kerkelijk centrum ‘De Rank’.