Activiteiten

Datum Activiteit
14-10-2021 Ouderenochtend

Op donderdag 14 oktober is er om 10.00 uur een ouderenochtend in De Rank.

U bent van harte welkom!

14-10-2021 Openstelling Dorpskerk

Op donderdag 14 oktober 2021 is de Vaassense Jaarmarkt en dan zal de kerk van 11.00-15.30 uur open zijn. Die dag zal het vooral om de historie van de kerk gaan.
Ook zullen we daar nog eens uitleggen dat Brunhold toch echt geen monnik was en dat de kerk niet in 891/892 is gesticht, maar bijna een eeuw eerder rond het jaar 800.

Tijdens de openstelling zal het orgel regelmatig worden bespeeld. Van de gemeente Epe kregen we voor deze dag een toezegging voor een bijdrage vanuit de subsidieregeling openbare activiteiten 2021.

14-10-2021 Catechese 14-16/17 jaar

Op donderdag 14 oktober wordt catechese voor de jongeren van 14-16/17 jaar in Het Vooronder in de Tabernakel gegeven.
We beginnen om 19.00 uur.