Tagarchief: dorpskerk

Actie voor Beiroet

De beelden welke wij de afgelopen periode via de media ontvingen spreken voor zich. De ontploffing in Beiroet heeft grote gevolgen voor het land en haar bevolking. Er is in korte tijd heel veel geld nodig om deze mensen te helpen.

Onze diaconie maakt op voorhand € 1.000,- over ten behoeve van noodhulp. Helpt u mee om deze digitale emmeractie tot een succes te maken.

U kunt hiertoe uw extra gift overmaken naar rekening NL33 RABO 0364 4128 44
t.n.v. Hervormde Diaconie Vaassen o.v.v. Noodhulp Beiroet.

Wanneer het bedrag van de actie hoger wordt dan € 1.000,-, dan zullen we dat extra bedrag zo spoedig bij storten. Laat uw hart spreken en geef royaal.                             

De diaconie

Kerkdienst Pinksteren

Op Eerste Pinksterdag gaat ds. C.M. van der Leek-Vosmeer voor de de dienst.
Ook de KIDSkerk heeft een eigen viering.

Dodenherdenking 2020

Vanwege de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om publieke bijeenkomsten te houden. Dat wordt dit jaar ook niet gedaan.

In plaats van de geplande herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk van Vaassen is er wel een digitale versie gemaakt, die u hieronder kunt zien.

Ds. Lavooij gaat vandaag voor in de Kerkdienst, waarin ook de kinderen van de Kidskerk een bijdrage leveren. Voor hen staat onder de video van de kerkdienst een video met een eigen verhaal. Vandaag is er dus niet alleen sprake van een digitale kerkdienst, maar ook van een virtuele Kidskerk.

De kerkdienst van 19 april 2020
De Kidskerk van 19 april 2020

Meditatie Witte Donderdag

Voor de plaatselijke kerken is de Stille Week, de week voor Pasen, altijd een van de hoogte punten van het jaar. Daarin vinden traditioneel altijd veel activiteiten plaats. Door de Coronacrisis kan dat nu helaas niet doorgaan.
Voorgangers van verschillende Vaassense kerken hebben de handen ineen geslagen en hebben voor elke avond door de week een meditatie opgenomen. Vanavond verzorgt Marianne de Bruin-Visch van de Vrijzinnige Gemeente de meditatie.

Meditatie dinsdag van de Stille Week

In de Stille Week wordt dagelijks door een voorganger van een Vaassense Kerk een meditatie gehouden. Vandaag wordt de meditatie verzorgd door Wim Vroom van de Martinuskerk.

Kerkdienst 22 maart 2020

Hieronder kunt u naar een kerkdienst kijken die eerder deze week is opgenomen in de Dorpskerk. U zult begrijpen dat we deze kerkdienst hebben opgenomen zonder kerkgangers. Tijdens deze dienst zult u een aantal keren gemeentezang en orgelspel horen. Dit zijn opnames uit eerder via kerkomroep uitgezonden kerkdiensten.

Deze kerkdienst kunt u blijven bekijken, want deze blijft op deze manier op de site staan.

MessAge-dienst met Tin Speransa

Op zondag 26 januari 2020 organiseert de Vaassense Dorpskerk opnieuw een laagdrempelige MessAge-dienst. Deze dienst zal worden geleid door ds. Sjoerd Muller uit Beekbergen. Gospelkoor/band Tin Speransa uit Nijkerk zal onder leiding van Marcel Koning medewerking verlenen aan deze dienst en de samenzang begeleiden. Het thema van deze dienst is “DANKBAARHEID”.

Sjoerd Muller is deeltijdpredikant in Epe. Daarnaast werkt hij voor KRO/NCRV. Als reporter werkt hij voor de Radio 5-programma’s “Bert op 5” en “Zin in Weekend”. Daarvoor ook bij Groot op 5, Katholiek Nederland Radio en Kruispunt. Van januari tot en met maart 2017 werkte hij als redacteur en researcher bij de TV-programma’s “Mijn Maria” en “Jacobine op Zondag”. 

Alhoewel Tin Speransa al ruim 25 jaar bestaat is het in Vaassen minder bekend. Het is de eerste keer dat ze in een dienst meedoen. De naam komt uit het Papiamento en betekent “Heb Hoop!”. Zingend wil Tin Speransa getuigen van het evangelie van Jezus Christus als Verlosser. Tin Speransa bestaat uit ruim zestig zingende leden, een band en enkele vaste technici. Het koor heeft meegewerkt aan TV-programma’s als Nederland Zingt en Hour of Power. Ook werkt het koor elk jaar mee aan een benefietconcert.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met koffie, thee en fris. Dan is er gelegenheid om in gesprek te gaan met leden van de werkgroep en de kerkenraad. De dienst begint om 19.00 uur. Na afloop wordt een extra collecte bij de uitgang gehouden voor de onkosten van de dienst
Wees welkom, het belooft opnieuw een fijne dienst te worden!

En om alvast een beetje in de stemming te komen, alvast een video:

Vaassense predikanten geven Adventsboekje uit

De vier weken voor Kerst wordt ook wel de Adventstijd genoemd. Een tijd waarin we in de kerk vooruit kijken naar Kerst, een tijd ook waarin al veel Kerstactiviteiten worden gehouden.

Reden voor de predikanten van de Dorpskerk van Vaassen om een boekje uit te geven, waaruit elke dag wat gelezen kan worden. Een boekje dat begint op zondag 1 december en eindigt op eerste Kerstdag.

“Het is nadrukkelijk ook een boekje om dingen te doen” vindt ds. Caroline van der Leek-Vosmeer. “Daarom staan er ook een recept en een knutselwerk in. Ook mensen die van muziek houden komen aan hun trekken, want je kunt ook luisteren naar een Adventslied”.

Het boekje is verlevendigd met afbeeldingen die elke dag passen bij het thema van die dag. Het biedt met de bijbehorende tekst de mogelijkheid om meditatief stil te staan bij het dagelijkse thema.

“We willen mensen aan het denken zetten” vertelt ds. Kees Lavooij. “Advent is een tijd van inkeer, waar je niet alleen feestviert, maar juist ook eerlijk naar jezelf kijkt. Hoe kijk ik naar de wereld om me heen en de geestelijke aspecten van het leven?”

Het boekje kan buiten de kerkdiensten om worden gebruikt, maar op de ochtenden van de vier Adventszondagen zal de tekst uit het boekje worden gebruikt in de diensten. Daardoor krijgt het boekje meteen een extra dimensie. Na de dienst is er altijd tijd om met elkaar over de inhoud van de teksten te praten.

Het Adventsboekje kost vijf euro en is door de schappelijke prijs een leuk cadeautje. Het boekje kan op zaterdagmorgen tussen 10.30 en 12.30 uur in de Dorpskerk worden aangeschaft.

Family-event Hosanna

Zaterdagavond 2 november geeft christelijk gemengd koor Hosanna een muzikale avond in de Vaassense Dorpskerk. Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur.
Die avond zal het koor een gevarieerd zangrepertoire ten gehore brengen. Naast het optreden van het koor zullen ook kinderen en kleinkinderen van koorleden optreden. Met de eigen inbreng daarvan en keuze van muziek zal het een bijzonder accent aan de avond geven.

De algehele leiding is in handen van de enthousiaste dirigent Bea Schreurs.
De begeleiding zal verzorgd worden door:
Henk van der Maten – orgel
Gerrit Koele – piano.
Als solisten zullen optreden:
Beert van Oene en Bert Smedinga

Kaarten voor deze avond zijn vooraf verkrijgbaar bij de koorleden en Kerkelijk Centrum “de Rank” aan de Torenstraat 15. En uiteraard voorafgaand aan het concert vanaf 19.00 uur in de Dorpskerk. De kaarten kosten vijf euro en daarvoor krijg u in de pauze koffie, thee of fris aangeboden.