Tagarchief: PKN

Kerkdienst Pinksteren

Op Eerste Pinksterdag gaat ds. C.M. van der Leek-Vosmeer voor de de dienst.
Ook de KIDSkerk heeft een eigen viering.

MessAge-dienst met Tin Speransa

Op zondag 26 januari 2020 organiseert de Vaassense Dorpskerk opnieuw een laagdrempelige MessAge-dienst. Deze dienst zal worden geleid door ds. Sjoerd Muller uit Beekbergen. Gospelkoor/band Tin Speransa uit Nijkerk zal onder leiding van Marcel Koning medewerking verlenen aan deze dienst en de samenzang begeleiden. Het thema van deze dienst is “DANKBAARHEID”.

Sjoerd Muller is deeltijdpredikant in Epe. Daarnaast werkt hij voor KRO/NCRV. Als reporter werkt hij voor de Radio 5-programma’s “Bert op 5” en “Zin in Weekend”. Daarvoor ook bij Groot op 5, Katholiek Nederland Radio en Kruispunt. Van januari tot en met maart 2017 werkte hij als redacteur en researcher bij de TV-programma’s “Mijn Maria” en “Jacobine op Zondag”. 

Alhoewel Tin Speransa al ruim 25 jaar bestaat is het in Vaassen minder bekend. Het is de eerste keer dat ze in een dienst meedoen. De naam komt uit het Papiamento en betekent “Heb Hoop!”. Zingend wil Tin Speransa getuigen van het evangelie van Jezus Christus als Verlosser. Tin Speransa bestaat uit ruim zestig zingende leden, een band en enkele vaste technici. Het koor heeft meegewerkt aan TV-programma’s als Nederland Zingt en Hour of Power. Ook werkt het koor elk jaar mee aan een benefietconcert.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met koffie, thee en fris. Dan is er gelegenheid om in gesprek te gaan met leden van de werkgroep en de kerkenraad. De dienst begint om 19.00 uur. Na afloop wordt een extra collecte bij de uitgang gehouden voor de onkosten van de dienst
Wees welkom, het belooft opnieuw een fijne dienst te worden!

En om alvast een beetje in de stemming te komen, alvast een video:

Caroline van de Vate toont Jos in Winterjas

Op de zaterdagen 19 en 26 oktober zal Caroline van de Vate-Lock enkele van haar werken in de Dorpskerk tentoonstellen. Waaronder het schilderij ‘Jos in Winterjas’.

Dat schilderij werd onlangs tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam, nadat Caroline meedeed aan de zomertentoonstelling ‘Lang leve Rembandt’. Op de beamer in de kerk wordt een presentatie getoond, waarin the making of van het schilderij wordt weergegeven.

Caroline heeft zich laten inspireren door het schilderij ‘Titus in monnikspij’. Zij heeft ervoor gekozen haar zoon te schilderen in dezelfde houding, blik en met hetzelfde licht als in het schilderij van Rembrandt. Caroline zal ook een prent van Titus in monnikspij laten zien. Voor wie de zomertentoonstelling in het Rijksmuseum heeft gemist, of niet zover wilde reizen om het schilderij te zien, is dit een uitgelezen kans. De kerk is op beide zaterdagen open van 10.30-12.30 uur. U mag uw museum-jaarkaart meenemen, maar ook voor degenen die deze kaart niet hebben is de toegang gratis.

Dialectdienst in Vaassen

Op zondag 13 oktober wordt om 19.00 uur in de Dorpskerk van Vaassen een bijzondere kerkdienst gehouden, een dienst in het dialect. Voorganger is dominee Reinoud Wentink uit Winterswijk en het thema is: “God’s plannen en die van ons”.
Voor veel inwoners van de Vaassen en omstreken is het ‘Voassens’ de eerste taal, de moedertaal. Daarom is het van grote waarde als er ook in de ‘geloofstaal’, in kerken en in het pastoraat, woorden beschikbaar zijn in dit dialect. Het voelt meteen ‘vertrouwd’ als er passende woorden in het dialect klinken.
Bezoekers van deze dienst kunnen in het dialect alles veel dichterbij ervaren en dat het niet hoogdravend of verheven klinkt.
Na de kerkdienst is er koffie drinken. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Dorpskerk open tijdens Jaarmarkt

Op donderdag 10 oktober zijn er in Vaassen veel activiteiten rond de jaarmarkt. De Dorpskerk is dan van 10.00-17.00 uur open. U kunt gerust even binnenlopen om de foto’s die in de kerk hangen te bekijken. Op zaterdag 12 oktober zullen de deuren van de kerk van 10.30-12.30 uur opnieuw open staan voor de mensen die de foto’s willen bekijken. Ook voor de dialectdienst op zondagavond 13 oktober om 19.00 uur kunt u de foto’s nog bekijken. De toegang is uiteraard gratis. 

Dialezing Jan Huttinga

Op donderdagavond 29 augustus 2019 verzorgt Jan Huttinga uit Gortel een dialezing in de Vaassense Dorpskerk aan het Marktplein .

Jan Huttinga is naast jachtopziener ook een begenadigd natuurfotograaf en boeiende verteller. Door zijn beroep komt hij op allerlei mooie plekken in het Kroondomein en daar kan hij zijn hobby met zijn werk combineren. Het leverde hem al vele prachtige foto’s op en ervaringen die hij graag deelt. Een keur van deze foto’s laat hij in dit avondvullende programma zien en hij vertelt de daarbij behorende verhalen. Het belooft een bijzondere avond te worden.

De Dorpskerk is vanaf 19.30 uur open, de lezing begint om 20.00 uur. Halverwege, rond 21.00 uur, wordt een pauze ingelast. De entree voor de avond is vijf euro, kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis naar binnen.

Zomeravondzang met Fred en Janny van den Berg in Vaassen

De Evangelisatiecommissie in Vaassen organiseert met de stichting Meere-orgel uit Epe gedurende de zomermaanden om de twee weken een aantal zangavonden. Tijdens de avonden worden bekende geestelijke liederen gezongen. De eerste twee zomeravondzangavonden zijn al geweest.

Op 7 augustus verzorgt Fred van den Berg de derde avondzang op het Armbrost-orgel van de Vaassense Dorpskerk. Zijn dochter Janny zal op haar dwarsfluit tevens haar medewerking verlenen.

U hoeft geen boekje mee te nemen op de avonden in Vaassen, want de liederen worden via de beamer geprojecteerd. Na afloop kan iedereen onder het genot van een kopje koffie of thee nog even blijven napraten over deze avond en op deze manier andere bezoekers informeel ontmoeten.

Er volgen nog een avond. Op 21 augustus bespeelt Ane Mulder het Meere-orgel van de Grote Kerk in Epe. Bariton Zwier van der Weerd uit Oene zal aan deze avond meewerken.

De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor het bestrijden van de onkosten van de avonden.

Orgelconcert André Knevel gaat niet door!

Het orgelconcert dat André Knevel op 25 juli 2019 in de Vaassense Dorpskerk zou geven gaat vanwege de tropische temperaturen niet door.

Dat hebben de organist en de organisatoren woensdagavond besloten.

Graven rond de Dorpskerk

Het zal de meeste mensen wel zijn opgevallen dat de afgelopen weken bij de Dorpskerk graafwerkzaamheden plaatsvonden. De nutsbedrijven moesten wat kabelwerkzaamheden in de Torenstraat en op het Marktplein uitvoeren.

Omdat bekend is dat er rond de Dorpskerk een begraafplaats is geweest, waar tot 1829 Vaassenaren werden begraven, duurden de graafwerkzaamheden wat langer. Wanneer tijdens de graafwerkzaamheden op menselijke resten wordt gestuit, wordt een archeoloog ingeschakeld om deze te onderzoeken, uit te graven en veilig te stellen.

In het najaar zal de archeoloog een bijeenkomst organiseren waarin voor geïnteresseerden een toelichting wordt gegeven op de vondsten.

Meer informatie

MessAgedienst met ds. Van Ark en By Grace

Op zondag 30 juni 2019 wordt om 19.00 uur een laagdrempelige MessAge-dienst in de Dorpskerk georganiseerd. Voorganger in deze dienst is ds. Hans van Ark. Gospelkoor By Grace uit Bennekom zal muzikale medewerking verlenen en de samenzang begeleiden. Het thema van de dienst is: “Zegen”

Ds. Hans van Ark is al jaren bekend in Vaassen. Hij heeft een vlotte en directe manier van preken die velen aanspreekt. Hans is een ondernemend man die zich onder meer voor scouting Nederland heeft ingezet en tegenwoordig leiding geeft aan het missionaire werk vanuit de Protestantse Kerk van Nederland. Onlangs is hij tevens verkozen in de provinciale staten van Gelderland.

Gospelkoor By Grace bestaat nog niet zo lang en is daarom bij de meesten nog niet bekend. In september 2017 werd het door ruim veertig enthousiaste en gemotiveerde zangers uit de regio rond Bennekom opgericht. Het koor staat onder leiding van dirigent Marleen van der Kolk. Het koor zingt een breed repertoire van gospels, spirituals, worshipliederen en hymnen. By Grace is een interkerkelijk koor en wil door middel van zang en muziek God prijzen en het geloof in Jezus Christus en het evangelie uitdragen.

Vanaf 18.30 uur is de Dorpskerk open en staat de koffie, thee en fris klaar. Dan is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan met leden van de werkgroep.