Tagarchief: PKN

Vaassen bidt voor buitenlandse kerken

Op vrijdagavond 21 juni komen vanaf 20.00 uur gelovigen uit verschillende kerken bijeen in de Vaassense Dorpskerk. Samen met veel andere kerken in Nederland komen we bij elkaar voor de Nacht van het Gebed. Dat duurt niet de hele nacht, we gaan door tot uiterlijk 01.00 uur.

Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd vanwege hun geloof. Zij hebben ons gebed nodig. Uiteraard bidden we in de kerken regelmatig voor hen, maar eenmaal per jaar willen we dat tijdens de Nacht van het Gebed samen doen met anderen. Dat doen we bewust ’s nachts, omdat juist dan veel vervolgde christenen het zwaar hebben.

Ds. Lavooij, predikant in de Dorpskerk en een van de initiatiefnemers van de Nacht van het Gebed, benadrukt dat het christelijk geloof in veel landen levensgevaarlijk is. Het afgelopen jaar kwam Asia Bibi veelvuldig in het nieuws, zij kreeg de doodstraf, maar is uiteindelijk door buitenlandse druk vrijgesproken. Zij is slechts een van de vele verdrukten. In het westen geven we anderen de ruimte om andere geloven te belijden, maar in veel landen is die ruimte er helaas niet. De verdrukking van de christelijke kerken wordt in een aantal landen momenteel zelfs heviger.

Tijdens de Nacht van het Gebed wordt slechts een beperkt deel van de tijd gebeden. We horen en zien ook verhalen van christenen uit onder meer Noord-Korea, de Filipijnen, Noord-Afrika en Nigeria. Open Doors heeft daarvoor materiaal beschikbaar gesteld dat ons laat kennismaken met de situaties waarin de verdrukte kerken zich bevinden en waar christenen in de wereld zoal mee te maken hebben. Ook is er tijd om onderling verhalen uit te wisselen en met elkaar te spreken over de vervolging van de christenen wereldwijd.

Alhoewel het fijn is als mensen de hele avond meedoen is het geen enkel probleem als je slechts voor even aanschuift. Gedurende de hele avond ben je van harte welkom, ook al is het maar voor een kwartiertje. Je kunt elk moment binnenlopen.

Wat betekent Pinksteren eigenlijk?

Op dinsdagavond 21 mei wordt in Daams’ Molen een avond georganiseerd over de betekenis van Pinksteren. Kees Lavooij en Andreas Leha zullen als voorgangers uit Vaassense kerken die avond met de aanwezigen in gesprek gaan. De avond is voor iedereen toegankelijk en is de derde avond in een serie avonden over de betekenis van kerkelijke feestdagen. Wanneer u de eerdere avonden hebt gemist is dat niet erg, elke avond kan apart gevolgd worden.

Pinksteren is een lang weekend in het voorjaar en het wordt steeds mooier weer. Ideaal dus voor een weekend weg. Maar wat betekent Pinksteren nu eigenlijk binnen de christelijke traditie, wat is de bron en diepere betekenis achter het Pinksterverhaal. Het is niet voor niets een van de christelijke feestdagen geworden.

De voorgangers constateren dat mensen enerzijds steeds minder weten van Pinksteren en anderzijds dat er bij veel mensen ook juist steeds meer belangstelling voor komt. De drempel om voor deze informatie naar een kerk te komen is voor hen wellicht te hoog en daarom is gekozen om deze avonden op neutraal terrein te houden.   

Alhoewel deze avond vooral bedoeld is voor mensen die geen of niet veel kerkelijke binding hebben, zijn ook degenen die meer kerkelijk betrokken zijn van harte welkom om hierover met beide voorgangers in gesprek te gaan.  

De bijeenkomst wordt op dinsdagavond 21 mei 2019 van 19.30-21.30 uur gehouden in Koffie- en Theehuys ‘De Korenmolen’ in Daams’ molen aan de Jan Mulderstraat in Vaassen. 
Wie deel wil nemen kan zich aanmelden bij ds. Lavooij (ds.lavooij@gmail.com of 0578-842460). Deelname aan deze avond is gratis. De lekkere koffie of thee zijn op eigen kosten.

Dienst met liederen van Johannes de Heer

Op zondagavond 19 mei zal in de Dorpskerk een zangdienst worden georganiseerd, waarin liederen van Johannes de Heer worden gezongen. Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer zal deze dienst leiden en het orgel wordt bespeeld door Fred van den Berg.

In de dienst zullen een aantal bekende liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen. Liederen die voor velen mooie herinneringen oproepen. De dienst begint om 19.00 uur en alle belangstellenden zijn van harte welkom om deze dienst mee te vieren.

Paasactiviteiten in Vaassen

Rondom de Paasdagen zijn er veel activiteiten in Vaassen. Natuurlijk dragen ook de Vaassense kerken daar hun steentje aan bij.
Traditioneel beginnen de eerste activiteiten op begraafplaats ‘De Wanenk’. Om 07.10 uur worden de geïnteresseerden verwacht bij de ingang van de begraafplaats. Daar wordt een korte samenkomst gehouden, waarbij een aantal liederen wordt gezongen en het Paasevangelie wordt gelezen. Daarna gaan de aanwezigen naar kerkelijk centrum De Rank aan de Torenstraat.

 

In de Rank verzorgt de Diaconie een paasontbijt, dat door een aantal sponsoren mogelijk wordt gemaakt. Er wordt wel een inzameling gehouden voor een goed doel en dat is deze keer het project Bethania in Moldavië. In deze regio hebben mensen het zwaar en de diaconie wil dit project dan ook van harte aanbevelen.

 

Na afloop van het ontbijt start om 09.15 uur de Paaszang op het Marktplein. De vrolijke liederen worden begeleid door leden van het Vaassens Fanfare Corps. Wanneer het weer roet in het eten dreigt te gooien is dat geen probleem, want dan wordt de Paaszang in de Dorpskerk gehouden. Het gaat dus altijd door.
Nadat de Paaszang rond kwart voor tien is afgerond kunnen de aanwezigen naar hun eigen kerk gaan. Alle diensten van de Vaassense kerken beginnen die ochtend om 10.00 uur.

Sign zingt Open up my heart

Tijdens de MessAgedienst van 18 maart 2018 zong Sign het lied Open up my heart.

Lenny Kuhr treedt op in Vaassense Dorpskerk

Op 6 oktober zal Lenny Kuhr een concert verzorgen in de Dorpskerk van Vaassen. Het programma heet ‘Gekust door de Eeuwigheid’.
Lenny Kuhr is breed bekend geworden met haar lied ‘De Troubadour’, waarmee ze in 1969 in Spanje het Eurovisie Songfestival won. Er volgden nog tal van hits zoals Visite. Daarnaast won ze onder meer de Zilveren Harp en een Edison. Het was het begin van een lange carrière en een indrukwekkend oeuvre. Ze zit inmiddels vijftig jaar in het vak en treedt nog regelmatig op. Tijdens haar carrière wonnen haar liederen aan diepgang.
‘Gekust door de Eeuwigheid’ is haar 31e album en bevat dertien nieuwe liederen en een lied dat in een nieuwe versie wordt uitgebracht. Kuhr werkt op haar nieuwe album samen met bassist Misscha Kol en gitarist Reinier Voet. ”Hij speelt een soort gipsy jazz, het is het geluid van de fado. Dat is een klank waar ik altijd naar heb verlangd, waarvan ik denk ‘waar ben je al die jaren geweest’. Deze cd is voor mij heel fris en puur. Het ligt heel dicht bij mij”, aldus de zangeres.

Het concert wordt op 6 oktober in de Vaassense Dorpskerk gegeven en begint om 20.00 uur. De kerk is vanaf 19.30 uur open.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Bruna Van der Kamp aan de Dorpsstraat in Vaassen. Voor het concert kunt u bij de ingang ook nog uw kaartje kopen, maar om teleurstellingen te voorkomen kunt u deze beter in de voorverkoop kopen.

Contrareformatie

In de serie over Luther wordt op donderdag 28 september vanaf 19.30 uur aandacht besteed aan de contra-reformatie. De kerk van Rome roept het concilie van Trente bij elkaar en bezint zich op veranderingen. Overigens is de behoefte aan veranderingen al ouder, maar werd het door Rome steeds uitgesteld. De reformatie was een gevolg.

U bent welkom aan in De Rank, Torenstraat 15, Vaassen. Toegang gratis.