Alle berichten van Albert Brouwer

Op woensdagavond 13 oktober 2021 om 19.45 uur spreekt Lt. Kol. Ine Voorham over het werk van het Leger des Heils.

Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk

Opgericht 1 januari 2008. RSIN 816130942.

Verzoek om uitstel publicatieplicht ANBI

Helaas is het onze stichting niet gelukt om voor 1 juli 2021 de jaarstukken te publiceren. De reden daarvan is dat ik eind juni 2021 wegens drukke werkzaamheden voor de Stichting en een ziekenhuisopname eind juni niet in staat was om tijdig de gevraagde gegevens aan de Belastingdienst  op te leveren.

Wij verzoeken u om 4 maanden uitstel voor het inleveren van de gegevens te verlenen.

Vaassen, 2 juli 2021.

Hartelijk dank voor uw begrip,

A.J. van der Zaan

Penningmeester

Klik op deze afbeelding voor de livestream. De lezingenavond begint op 15 juni 2021 om 19.45 uur.

Uitvaartdienst Lub Visch

Deze uitvaartdienst begint op vrijdag 18 december om 10.30 uur.

Klik op deze afbeelding voor de livestream. De lezingenavond begint om 19.45 uur.

In deze lezing spreekt dr. Emanual Rutte over Apologie in deze tijd. Dr. Rutten werd vooral bekend met zijn studie naar argumenten voor het bestaan van God.

De uitvaartdienst van Mw. Smit komt vanuit de Dorpskerk te Vaassen en begint op
woensdag 4 november om 14.30 uur

Dr. Jurrien mol houdt op dinsdagavond 27 oktober 2020 om 19.45 uur een lezing over:

Identiteit Confessionele Beweging in een kerk in beweging