Categoriearchief: Nieuws

Toen de kettingen rond de Dorpskerk werden weggehaald hebben we aangegeven dat
deze gedeeltelijk een nieuwe bestemming zouden krijgen. Dat is nu inmiddels gebeurd.

Wie nu langs Daams’ molen komt, kan daar de vertrouwde kettingen terugzien.
Bij enkele voorbijgangers vielen ze alvast in de smaak.

Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk

Opgericht 1 januari 2008. RSIN 816130942.

Verzoek om uitstel publicatieplicht ANBI

Helaas is het onze stichting niet gelukt om voor 1 juli 2021 de jaarstukken te publiceren. De reden daarvan is dat ik eind juni 2021 wegens drukke werkzaamheden voor de Stichting en een ziekenhuisopname eind juni niet in staat was om tijdig de gevraagde gegevens aan de Belastingdienst  op te leveren.

Wij verzoeken u om 4 maanden uitstel voor het inleveren van de gegevens te verlenen.

Vaassen, 2 juli 2021.

Hartelijk dank voor uw begrip,

A.J. van der Zaan

Penningmeester

Op vrijdag 18 juni 2021 werd een van de bomen aan de westzijde van de kerk gekapt. Deze boom was door de honingzwam ernstig verzwakt en zou gevaar opleveren. Dat de boom er ernstig aan toe was, kon iedereen zelf ook al zien, want de boom werd steeds kaler.

Klik op deze afbeelding voor de livestream. De lezingenavond begint op 15 juni 2021 om 19.45 uur.

De komende maanden zal ons gemeentelid Joop van Essen een wandelreis naar Rome gaan maken. Een reis die ongeveer honderd dagen zal duren.

Op zondag 30 mei 2021 werd daar in de kerkdienst kort aandacht aan besteed. Hij kreeg de zegen van Sint Patrick mee en een broodje. Bij de uitgang van de kerk kreeg hij ook zijn eerste stempel in zijn boekje.

Het is niet de eerste keer dat Joop een pelgrimage doet. eerder liep hij al naar Santiago de Compostella in Spanje.

Op zondag 30 mei wordt in onze Russische partnergemeente Gussew herdacht dat 25 jaar geleden hun Salzburger Kirche opnieuw werd ingewijd.

De bedoeling was dat dit feestelijk herdacht in aanwezigheid van ook hun buitenlandse relaties. De buitenlandse partners – waaronder ook onze gemeente – waren hiervoor uitgenodigd.

Door de coronapandemie kan een bezoek aan Gussew niet doorgaan, maar wij hebben namens onze gemeente wel een felicitatie gestuurd. Deze felicitatie zal tijdens de kerkdienst ter gelegenheid van dit jubileum aan de gemeente worden voorgelezen.

De kinderen hebben voor de dienst van Pinksteren knutselwerkjes opgehaald en een aantal van hen heeft deze voor het raam gehangen en deze werkjes kun je met Pinksteren samen bekijken. Op deze kaart kun je de adressen weer terugvinden.
Het adres aan de Oude Zwolseweg ligt halverwege Apeldoorn, dus ligt niet meer op de kaart. 

De Geest is het die mensen raakt en in vuur en vlam zet.
De Geest is het die mensen samenbrengt en verbindt, over grenzen heen.
Fluitenkruid in de schikking symboliseert de Geest,
de rode/oranje bloemen: het vuur van Pinksteren.

Met Pasen maakten kinderen Vaassen blij met hun happy stones, met Pinksteren zetten ze een route uit door het dorp. De kinderen nemen als thema Pinksteren en hebben een aantal knutselwerken gemaakt, die ze thuis voor het raam hangen en misschien ook wel in de tuin als het goed weer is. Ze kunnen zich vrijwillig opgeven om opgenomen te worden in de route, maar dat is niet verplicht.

Pinksteren is een lastig thema om voor kinderen om uit te leggen, maar misschien is fruit wel een mooie metafoor. Daarin zitten vitamines die je nodig hebt om te leven. Sommige soorten fruit vind je misschien niet lekker, maar andere juist wel. Op die manier kun je ook met geloof omgaan en leer je te verstaan wat het voor je kan betekenen.

De kinderen die mee willen doen kunnen op zaterdag 22 mei tussen 12.00 en 14.00 uur een tasje ophalen bij de Dorpskerk. Daarin zitten leuke spulletjes die met het Pinksterfeest te maken hebben. Via e-mail worden ook nog knutselwerkjes, puzzels en kleurplaten gestuurd. Uiteraard moet ook duidelijk zijn wie er mee doen en hoeveel tasjes klaargezet moeten worden. Om de kinderen op te geven kunt u een e-mail sturen aan kidskerk@hervormdvaassen.nl. Graag vermelden voor hoeveel kinderen een tasje klaar wordt gezet en het adres als u in de route opgenomen wilt worden.

De route wordt op zaterdag 22 mei bekend gemaakt op Buurtmaken.nl en op www.hervormdvaassen.nl en www.detabernakel.nl. Degenen die meer willen weten over Pinksteren kunnen op die websites op zondagmorgen 23 mei ook een kinderverwerking zien en horen. Daarin wordt het verhaal van Pinksteren uitgelegd, maar er is voor de kinderen méér te zien wat duidelijk maakt wat er zo bijzonder mooi is aan dit feest!