AED-training

Gemeenteleden worden getraind om in geval van nood met een AED te werken.