Middagdienst 15.00 uur

Bijeenkomst i.s.m. Leger des Heils

Op zondag 30 oktober 2022 wordt een “Songs of Praise”-middag gehouden.
Velen bewaren goede herinneringen aan 24 februari 2019 toen we een soortgelijke middag hadden.
Deze “Songs of Praise” wordt ook nu weer verzorgd door het Leger des Heils.
De Nostalgie Band Amsterdam laat haar muziek horen en zij begeleidt de samenzang.
Het koor Campanella doet mee aan deze dienst.
De dienst staat, net als in 2019, onder leiding van luitenant-kolonel Ine Voorham.
Inloop is vanaf 14.30 uur. Zie voor meer informatie Kerkklank oktober 2022.