College van kerkrentmeesters vergadert

Vanavond vergadert het college van Kerkrentmeesters in De Consistoriekamer van de Dorpskerk.