Dienst in de Speulbrink

Vanmiddag is er een avondmaalsdienst in De Speulbrink. Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer gaat daarin voor.