Inzameling goederen voor de Voedselbank

Om andere mensen te helpen, willen wij u vragen om onderstaande data etenswaren en non-food artikelen mee te nemen voor onze lokale voedselbank. Er is behoefte aan houdbare en niet snel bederfelijke etenswaren en non-food. Alcoholische dranken mogen NIET ingezameld worden. Naast inzameling van goederen, worden de diaconale collecten van deze dagen bestemd voor de lokale Voedselbank.