Kerkdienst in de Speulbrink

De maaltijd van de Heer / Avondmaal is voor iedereen die zich ertoe geroepen voelt. De vieringen hebben een oecumenisch, inclusief karakter.

Marianne Visch gaat vandaag voor.