Preekbespreking

Datum Activiteit
30-09-2021

Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt het thema voor de dienst van komende zondag met gemeenteleden.
U bent van harte welkom in de Consistoriekamer van de Dorpskerk. We beginnen om 11.00 uur.