Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt het thema van de diensten van komende zondag met gemeenteleden. U bent van harte welkom in de Consistoriekamer van de Dorpskerk.