Speulbrinkdienst

Donderdag 17 november gaat Astrid Bulte voor in de Speulbrinkdienst.

Er wordt vanmiddag avondmaal gevierd. De maaltijd van de Heer/Avondmaal is voor iedereen die zich ertoe geroepen voelt. De vieringen hebben een oecumenisch, inclusief karakter. Er zijn twee diakenen en een ouderling. De diakenen zorgen voor de wijn en het brood. Er is geen collecte.