Vergadering kerkenraad

De kerkenraad komt vanavond bijeen.