Protestantse Gemeente Dorpskerk Vaassen

1-P6080008

De Protestantse gemeente Vaassen is een actieve en muzikale gemeente.

Kerkenraad
De kerkenraad geeft leiding aan het geestelijk leven in onze gemeente. Deze wordt gevormd door de predikanten, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeester en de diakenen.

Overige colleges
Uiteraard kent de gemeente ook colleges als de Kerkrentmeesters (voor het Kerkbeheer) en de Diaconie.

Belangrijke gegevens
De meest belangrijke adressen binnen de gemeente zijn opgenomen onder Contact. Onder Organisatie staan de afzonderlijke groepen die een functie vervullen in de gemeente opgesomd. Deze lijst is niet uitputtend.

Wanneer uw activiteit erin ontbreekt kunt u dit doorgeven aan de webmaster van deze site.

Samenwerking
De Protestantse gemeente Dorpskerk Vaassen maakt onderdeel uit van de PKN Classis Veluwe en werkt samen met een aantal andere kerkelijke instellingen. .