05 Diaconie

Het college van diakenen wordt gevormd door de diakenen:

Voorzitter:
De heer R. van Luttikhuizen, telefoon 572 532, e-mail r.v.luttikhuizen@planet.nl.

Secretaris:
Mevrouw H.H. van der Beek-Kollenstaart, telefoon 572 107, e-mail hh_vanderbeek@hotmail.com.

Leden:
Mevrouw B. ten Arve-de Boer, telefoon 572 928.
Mevrouw G.R. Brouwer-van Eek, telefoon 571 474.
Mevrouw F.A.W. Snijder-Steunenberg, telefoon 573 469.
Mevrouw G. de Wilde, telefoon 570 637.
De heer J. van Laar, telefoon 573 166.
Jeugddiaken: vacature

Het college vergadert elke laatste dinsdag van de maand.

Op de website vindt u tevens het beleidsplan, dat de Bijbelse achtergrond, het taakgebied en een werkplan bevat. Daarin wordt een opsomming gegeven van alle diaconale activiteiten.
Het beleidsplan wordt in ieder geval iedere vier jaar geactualiseerd.

Een aantal activiteiten wordt hieronder genoemd. Voor zover van toepassing worden ook de contactadressen genoemd. Van de genoemde diakenen staan hierboven telefoonnummers.

Staat het onderwerp of de contactpersoon niet vermeld, neemt u dan contact op met één van de diakenen. Hij of zij zal zorgen dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt.