Contact

Predikanten:

Vacature wijk Oost

Voor dringende pastorale zorg en in geval van een overlijden, kunt u contact opnemen met: Marijke Dekker (06-20392354)


CML3Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer
Krugerstraat 116
8172 BP Vaassen
Telefoon: 06-58728594
e-mail:  carolinevanderleek@telfort.nl


Koster Dorpskerk
Marktplein 7
8171 CP Vaassen

F. van den Berg
Smutsstraat 17
8172 CC Vaassen
Telefoon: 06-27013355
e-mail: fvandenberg.koster@gmail.comLedenadministratie:

G. van der Zaan-Vos
Prinsenkamp 8
8172 BD Vaassen
Telefoon: 06- 4408 2924
e-mail: ledenadministratie@hervormdvaassen.nl