st. Vrienden van de Vaassense Dorpskerk

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk
RSIN / fiscaal nummer: 816130942
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-47182663
E-mailadres: wim@vanteinde.nl
Postadres: Dennenweg 15
8172 AH Vaassen
Bezoekadres: Dennenweg 15
8172 AH Vaassen
IBAN: NL62 RABO 0364 4497 64

Doelstelling

Missie:
Het in stand houden van de monumentale Vaassense Dorpskerk, de daarbij behorende 15e eeuwse toren en het naast de kerk gelegen monumentale cathechesatielokaal.

Doelstelling:
Geldwerving om onderhoud en restauratie van dit monument mogelijk te maken.

Beleidsplan
Volg deze link voor het Actuele beleidsplan

Bestuur

De heer W.J. van ’t Einde (Voorzitter)
De heer A.J. Van der Zaan (Penningmeester)
Mevrouw G. Jacobs-Hamer (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:
De onkostenvergoeding is puur bestemd om gemaakte kosten te dekken. Het gaat per jaar om rond de € 100, die vooral worden besteed aan bankkosten.

Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers, dus is er ook geen beloningsbeleid ten aanzien medewerkers.

Voor verslagen en jaarrekeningen kunt u terecht op de site van de Vrienden van de Vaassense Dorpskerk.