Activiteiten

Datum Activiteit
16-10-2021 Openstelling van de Dorpskerk

Op zaterdag 16 oktober zal de kerk van 10.30-15.30 uur open zijn. Dan ligt het accent meer op de geschiedenis van ons kerkorgel dat dit jaar 200 jaar bestaat. Voor die gelegenheid zijn bovendien een serie video’s gemaakt, waarin Peter Witteveen over de geschiedenis en de werking van het orgel spreekt. Ook zal het orgel gedurende de openstelling regelmatig worden bespeeld.

Van de gemeente Epe kregen we voor deze dag een toezegging voor een bijdrage vanuit de subsidieregeling openbare activiteiten 2021.

16-10-2021 Cantorijrepetitie

De cantorij van de Dorpskerk, o.l.v. Peter Witteveen, heeft de repetities weer hervat en komt vandaag om 17.00 uur bijeen voor een repetitie.
De komende maanden oefent de cantorij als projectkoor voor de uitvoering in de avonddienst van 12 december in de Dorpskerk met Lessons (9 schriftlezingen) & Carols (9 Adventsliederen), naar een Engelse traditie in de Adventstijd.