Activiteiten

Datum Activiteit
17-10-2021 Kerkdienst 9.30 uur

Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer

 

 

17-10-2021 Kerk op Schoot

Op zondag 17 oktober 2021 is er om 16.00 uur in de Dorpskerk weer “Kerk op Schoot”, de ‘kerkdienst’ voor onze jongste gemeenteleden. Het is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar met hun (groot)ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes.
We zingen samen liedjes, luisteren naar het verhaal van Jona en bidden samen. Na afloop drinken we een kopje koffie, thee of limonade.

17-10-2021 Dialectdienst 19.00 uur

Op zondag 17 oktober 2021 wordt om 19.00 uur in de Dorpskerk van Vaassen weer eens een avonddienst gehouden. Dat is ook meteen een bijzondere kerkdienst, want de dienst wordt in het dialect gehouden. Voorganger is dominee G.J. Heuver.

Voor veel inwoners van de Vaassen en omstreken is het ‘Voassens’ de eerste taal, de moedertaal. Daarom is het van grote waarde als er ook in de ‘geloofstaal’, in kerken en in het pastoraat, woorden beschikbaar zijn in dit dialect. Het voelt meteen ‘vertrouwd’ als er passende woorden in het dialect klinken.

Bezoekers van deze dienst kunnen in het dialect alles veel dichterbij ervaren en dat het niet hoogdravend of verheven klinkt.