Activiteiten

Datum Activiteit
03-11-2022 Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt het thema van de diensten van komende zondag met gemeenteleden. U bent van harte welkom in de Consistoriekamer van de Dorpskerk.

03-11-2022 Dienst in de Speulbrink

Ds. Lavooij gaat vanmiddag voor in de dienst in de Speulbrink.

03-11-2022 College van kerkrentmeesters vergadert

Vanavond vergadert het college van Kerkrentmeesters in De Consistoriekamer van de Dorpskerk.