Activiteiten

Datum Activiteit
17-11-2022 Preekvoorbereiding

Ds. Lavooij bereidt met gemeenteleden het thema van de preek van komende zondag voor.
U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten. We komen bijeen in de Consistoriekamer van de Dorpskerk.

17-11-2022 PCOB bijeenkomst in De Rank

PCOB-Vaassen komt vandaag bijeen in De Rank.
Vandaag spreekt Joop van Essen over zijn ‘pelgrimstocht te voet’.

17-11-2022 Speulbrinkdienst

Donderdag 17 november gaat Astrid Bulte voor in de Speulbrinkdienst.

Er wordt vanmiddag avondmaal gevierd. De maaltijd van de Heer/Avondmaal is voor iedereen die zich ertoe geroepen voelt. De vieringen hebben een oecumenisch, inclusief karakter. Er zijn twee diakenen en een ouderling. De diakenen zorgen voor de wijn en het brood. Er is geen collecte.