Activiteiten

Datum Activiteit
16-11-2023 Speulbrinkdienst

Vanmiddag wordt weer een dienst in De Speulbrink gehouden. De heer Jaap de Jong zal hierin voorgaan.

16-11-2023 Werkgroep Avondvieringen

Vanavond komt de Werkgroep Avondvieringen bijeen.
Deze werkgroep onderzoekt of er behoefte is aan avondvieringen in Het Anker en onderzoekt de gewenste vorm daarvan.